Fremre del av Furusjøvegen er brøytet grunnet nært forestående servicearbeid på bomstasjonen.