Svarskjema om mulig vinterbrøyting av Furusjøvegen SA

 

Navn:  ...................................................................................................

 

Hytteadresse (Furusjøvegen og tilstøtene sideveier) :  ...............................................

 

Veilaget du er tilslutta utenom Furusjøvegen SA:   ...................................................

 Adresse hjemme: ......................................................................................

 Epostadresse:  ...........................................................................................

 Mobilnr:  ..................................................

 

 Jeg har lest infoskrivet fra Furusjøvegen SA om mulig vinterbrøyting:                          JA    NEI

            (strek under ditt svar)

 

Som andelshaver i Furusjøvegen SA ønsker jeg at styret jobber for vinterbrøyting:    JA    NEI

            (strek under ditt svar)

 

Jeg kan tenke meg å være med og dekke kostnadene for vinterbrøyting dersom

kostnadene blir på samme nivå som parkeringsavgift og skuterutgifter

for 3-4 helger  i vinterhalvåret.                                                                                 JA    NEI

            (strek under ditt svar)

 

Egne kommentarer/innspill.

 

 

 Underskrift:  .....................................................   dato: ........................

 

Svarbrevet sendes innen 15.aug. til:          Furusjøvegen SA

                                                                                      co/I. D. Sandbu

                                                                                      Sjoavegen 558

                                                                                      2670 Otta

 Du kan også sende epost med dine svar til: post@furusjovegen.com

 Alle svar behandles konfidensielt av styret.