Bruksavtale m Løypelaget 2017 18

Det er åpnet for løypekjøring på Furusjøvegen. Avtalen kan ses på vedlegget her.