I løpet av de siste dagene er det kommet beskyldninger om at styreleder har manipulert dokumentet "Innspill til kommuneplanens arealdel i Sel Kommune" som har ligget ute på hjemmesida her, etter at det ble overlevert Sel kommune.  For å fjerne enhver tvil om at jeg skal ha manipulert dokumentet har jeg valgt å slette det, og i stedet lagt ut en link som en kan trykke på for å få opp dokumentet som altså ble overlevert Sel kommune 01.09.14 fra Ulvangsveien veglag og Furusjøvegen SA

http://www.regiondata.no/sel/getfile.aspx/ephdoc/?db%3DEPHORTE%26ParamCount%3D1%26JP_ID%3D113112

Med vennlig hilsen

Ingebreth D.Sandbu

-styreleder Furusjøvegen SA-