Beklagelig at Ola Næprud som plan -og beredskapssjef går ut ensidig og fronter driftsutvalgets innsigelser uten å informere om hva formannskapsmøtet sist tirsdag fikk som korrigeringer i sakens anledning. (Nordalen i dag). Han sitter som kommunens representant i Løypelaget, og burde være rederlig i informasjonen i forhold til saken. Han har helt utelatt at Løypelagethar fått tilbud om å kjøre løyper i år som sist vinter, men skal i følge "Lov om ferdsel i utmark" ha skriftlig avtale med den eller de (grunneiere/rettighetshaver/vegstyre) som har råderetten over vegen, før kjøring kan finne sted. Dette er avtaler som skal fornyes hvert år. Se under her så kan du se den orginale pressemeldingen fra vegselskapet.