Bygging av bomstasjonen 2007-08

Her kjem ett knippe med bilder fra bygginga av bomstasjonen i 2007 og 2008.

I ekstraordinert årsmøte hausten 2007 vart det bestemt at vi skulle ta opp lån for å gå igang med bygging av bomstasjon. Sjå referatet fra ekstraordinert årsmøte under "Møtereferat" på nettsida vår her.

 Vi såg at bominntektene gikk nedover samtidig som kostnadene steig. I ettertid kan vi dokumentere at bominntektene auka med 40% etter at bommen kom i drift. Driftskostnadene med bomstasjonen er på ca ein tredjepart av intektene men likevel gir det ett positivt resultat.

Dette med egne plastkort for andelshavere har fungert svært bra.

Eit stort pluss er at vi unngår all "tullkjøringa" av bilister som vil leike seg på grusvegen.

Vi var så heldige å få vederlagsfritt tilgang på areal for bomstasjonen av Bjørn Ove Bergum. Ein stor takk for velviljen fra styret og andelshaverene.

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •