Rettsdokumenter av 15.11.2019

Dom i Høyesterett ang Ulvangsaken.

Status 15.11.2019

Høyesterettssaken i Ulvangsvegen ble avgjort i dag, 15.09.19. Trykk på last ned symbolet for å lese dommen.

Hvilke følger får dette for oss i Furusjøvegen ?

Reguleringsplanen nekter brøyting og det skal være skiløyper på Furusjøvegen i tidsrommet 15.09- 01.05

 Tillatelse fra grunn og rettighetshavere i vegen må likevel foreligge før det kan kjøres løyper med tråkkemaskin eller annen scootertransport.. Lov om ferdsel i utmark krever dette.

 Vegstyret vil forholde seg til HR-dommen.

 Veglaget må belage seg på ekstra kostnader og sein åpning av vegen på våren grunnet HR avgjørelse.

 Hilsen oss i styret.