Ett lite klipp som viser hvor mye vann det er i tinende leire når det kjøres over stein eller sville som har frøset opp. Kjør forsiktig.