Her kan dere se hvor fuktig det er i veigrunnen når det tas ut steiner som tæla har løfta opp i dagen.😠😥😮